Om vore dannelsesanstalters fremtid

Om vore dannelsesanstalters fremtid

Friedrich Nietzsche
"Fem taler som den unge Nietzsche holdt i 1872 sætter fut i en ellers til tider anæmisk debat om dannelse. Målet er dannelse af få enkelte genier. Vi bringer her et eksklusivt uddrag af værkets efterskrift ved idehistorikerne Jens Erik Kristensen og Lars-Henrik Schmidt:

"Få uger efter Nietzsche havde publiceret sit første kontroversielle værk om Tragediens fødsel holdt han i perioden mellem 16. januar og 23. marts 1872 de fem forelæsninger om de tyske dannelsesanstalters fremtid. Det skete ved universitetet i Basel, hvortil han i 1869 i en alder af 25 år var blevet kaldet til et professorat i klassisk filologi.

Der er tale om en sønderlemmende kritik af de offentlige skole- og uddannelsesanstalter i Tyskland og af forfaldet i den dannelse, som disse institutioner burde stå for, og som de ifølge Nietzsche tidligere havde stået for. Der er samtidig tale om en bredere kritik af samtidens kultur og tidsånd i perioden efter Tysklands samling i 1871, der støtter sig til en diagnose af dominerende tendenser på området, herunder af det han kalder for "statstendensen", "økonomitendensen", "den lærde tendens" m.v.

Nogle af de tendenser Nietzsche peger på her i 1872, vil man kunne nikke genkendende til i dag, hvilket giver hans forelæsninger en tankevækkende aktualitet, der bestyrkes af, at spørgsmålet om dannelse og dannelsens forfald de seneste år igen er kommet på den skole- og uddannelsespolitiske dagsorden nationalt som internationalt.

Derimod er der næppe mange, der vil tilskrive de "terapier", Nietzsche foreslår i forelæsningerne, nogen aktualitet – eksempelvis hans forestilling om en styrkelse af en elitær dannelse til skabelse af genier, som han mener, de tyske dannelsesanstalter burde koncentrere sig om at fremme. Det forbliver dog i forelæsningerne uklart og flertydigt, hvad Nietzsche egentlig forstår ved dannelse – både ved den oprindelige "ideale" dannelse, hvis forfald han diagnosticerer, og ved den nye elitære form for "sand dannelse", som han i sine ungdomsskrifter generelt gjorde sig til talsmand for. Noget tilsvarende gælder forholdet mellem dannelse, opdragelse og kultur.

Nietzsches forelæsninger er et historisk monument over en svunden tid, hvor dannelsesanstalter kunne tænkes. Spørgsmålet er dog, om det er i kraft af hans indsigter i dannelsesproblematikken, han stadig kan optræde som opdrager? Han er ubetinget opdrager forstået som et lærestykke, men måske er det ad hans vej, den vej han måtte gå, vi skal finde den egentlige mesterlæring hos en stor ånd. Som Nietzsche fandt den besværlige Schopenhauer et studium værd, kan Nietzsche for nye generationer være et studium værd. Selv når han er fremmedartet og savner komposition, må man ned i hans stil beundre det uforlignelige klarsyn i hans skabelse, som tvinger til omtanke.

Nietzsche var måske ikke guide, men stifinder det var han."
  • Antal sider132
  • Højde225 mm
  • Bredde159 mm
  • Dybde10 mm
  • Vægt265 g
  • FormatHæftet
  • GenreFilosofi
  • Bestillingsnr400888
Klubpris149,95 kr.

Produkter i samme kategori

Bøger af samme forfatter