Dit medlemsmagasin

Hver måned får du magasinet med nyheder om de vigtigste bøger, anmeldelser og interviews. Skrevet af litteraturelskere til litteraturelskere. Læs seneste magasin herunder.

De viseste af de evigt moderne klassikere